Thursday, May 24, 2012

BATA PA

Batang Bata Ka Pa
Batang-bata ka pa at marami ka pang
Kailangang malaman at intindihin sa mundo
Yan ang totoo
Nagkakamali ka kung akala mo na
Ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang

Batang-bata ka lang at akala mo na
Na alam mo na ang lahat na kailangan mong malaman buhay ay di ganyan
Tanggapin mo na lang ang katotohanan
Na ikaw ay isang musmos lang na wala pang alam
Makinig ka na lang, makinig ka na lang

Ganyan talaga ang buhay lagi kang nasasabihan
Pagkat ikaw ay bata at wala pang nalalaman
Makinig ka sa ‘king payo pagkat musmos pa lamang
At malaman nang maaga ang wasto sa kamalian


Batang-bata ako at nalalaman ko ‘to
Inaamin ko rin na kulang ang aking nalalaman at nauunawaan
Ngunit kahitganyan ang kinalalagyan
Alam mo na may karapatan angbawat nilalang kahit bata pa man, kahit bata pa man

Nais ko sanang malaman ang mali sa katotohanan
Sariling pagraranas ang aking pamamagitan
Imulat ang isipan sa mga kulay ng buhay
Maging tunay na malaya ‘sang katangi-tanging bata


 -Apo Hiking Society


Gustong gusto ko ang awiting ito. Kapag naririnig ko ito lumalakas ang  paniniwala ko na ang mga kabataan pa din ang pag asa ng ating bayan.

Ngunit bakit sinisikil ang boses ng mga kabataan ? Bakit laging sinasabi na "bata pa" ,"ito ay hindi pa ang tamang oras" , "makinig kana lang muna" , "kulang ka pa sa karanasan ".? Tulad ng klasik na awit ng Apo. Kung kabataan ang pag asa ng bayan bakit pinipigilan ang mga kabataan na maki alam sa problema ng lipunan ? Lagi kong na aalala ang laging sinasabi ng mga matatanda na " experience is the best teacher". Kung tama ang kanilang tinuran, bakit nating pinipigilan ang mga kabataan ? Oo alam ko na kulang pa ang aming karanasan at nalalaman. Kulang pa din ang aming mga pagpaplano. Minsan padalos dalos kame ng desisyon. Kadalasan ay nagkakamali sa mga desisyon. Pero ibig bang sabihin nun ay hinde na pwedeng mag desisyon ang mga kabataan. Kung "experience' ang best teacher bakit hinde hayaang maki alam ang mga kabataan sa problema ng lipunan.

Kung kasaysayan ang ating titingnan. Sino ba ang nagdala ng pagbabago sa lipunan ? Saan nagsimula ang mga malalaking mga pagbabago ng mundo ? Minsan nga mas mabilis pa ang solusyon ng mga kabataan kumpara sa solusyon ng mga matatanda.

Ultimo sa Biblia merong mga batang tinawag ang Dios para gamitin Niya at magdala ng pagbabago.

Jeremias 1


7Nguni't sinabi sa akin ng Panginoon, Huwag mong sabihin, Ako'y bata: sapagka't saan man kita susuguin ay paroroon ka, at anomang iutos ko sa iyo ay sasalitain mo.
8Huwag kang matakot dahil sa kanila; sapagka't ako'y sumasaiyo upang iligtas kita, sabi ng Panginoon.
9Nang magkagayo'y iniunat ng Panginoon ang kaniyang kamay, at hinipo ang aking bibig; at sinabi sa akin ng Panginoon, Narito, inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig:
10Tingnan mo, aking pinapagpupuno ka sa araw na ito sa mga bansa at sa mga kaharian, upang magalis at magbagsak at upang magsira at magwasak, upang magtayo at magtatag. 

Nasaan ang mga matatanda nong panahon na iyan ? Sino ang nautusan para magdala ng pagbabago ?

Ang aking katanungan, gusto ba nating magkaroon ng mga responsableng mga lider sa mga susunod na henerasyon.? Yung matatag ang mga tuhod ? Yung mga "hardcore" kumbaga ? Kung ating sagot ay oo, huwag nating sikilin ang sigaw ng mga kabataan. Huwag nating ipagdamot sa knila ang kanilang kinabukasan.

Kung hinde ngayon... Kelan pa nila mararanasan para mag desisyon para bansa at kinabukasan ?

Kung hinde ngayon ? Kelan pa ?

No comments:

Post a Comment

Commenting Rules:

1. No trolling or baiting; submit relevant responses to appropriate blog-posts.
2. No name calling, bashing, flaming or posting of any ad hominems or personal attacks or insults of any kind
3. No spamming, advertising or soliciting.
4. No littering in the comment-box (multi-posting or cross-posting).
5. No blasphemous post and no links to occultic and cultic materials and immoral sites.
6. No negative one-liners.
7. No impersonating
8. No heckling; harrassments
9. No posting in all caps; no posting in all bold letters
10. If you're posting Anonymously, please provide a name so you can be addressed properly.

*All mature, sensible, and honest comments are welcome and encouraged. Comments will be filtered by the blog-owner before granting them to be published.